OKOLICA

     Zapraszamy nad Biebrzę na bezkresne Bagna Biebrzańskie i rozlewiska jednej z ostatnich w Europie nieujarzmionych rzek. Króluje tu przyroda,  człowiek wciąż żyje zgodnie z jej rytmem, a współczesność przeplata się z bogatą tradycją i historią. 

 

 

 

 

Bogactwo roślin i zwierząt niespotykane w innych częściach Polski, czyste powietrze i panujący tu spokój zachwyciły już niejednego turystę. Znaczne odległości od siedzib ludzkich i niedostępność terenu sprawiają, że łatwo można spotkać tu łosia, dzika, bobra a nawet wilka i ogromną ilość przeróżnego ptactwa.

 

 

 

 

Wiele szlaków pieszych i rowerowych wytyczonych w rezerwacie „Czerwone Bagno” i wzdłuż rzeki Biebrzy pozwala na swobodne poruszanie się po terenie i zwiedzanie najatrakcyjniejszych przyrodniczo miejsc.

 

 

 

 

Czyste wody tutejszych rzek i kanałów oraz obfitość żyjących w nich ryb stanowią istny raj dla wędkarzy. Miłośnicy turystyki wodnej mają do dyspozycji rzekę : Biebrzę, Nettę i Kanał Augustowski. Podczas spływu tymi rzekami istnieje duża szansa spotkania, a nawet sfotografowania żyjących tam zwierząt.

Brak możliwości komentowania.