Formularz kontaktowy

REZERWACJA

  • telefoniczna +48 600273 051, 789 333 966, – najszybszy sposób uzyskania informacji   
  • e-mail  hanka@rumcajsy.com

Data (wymagane)
przyjazdu: wyjazdu: Rok:

Rodzaj zakwaterowania

Regulamin wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego

Regulamin Gospodarstwa Agroturystyczne Dworek na Końcu Świata

Zapoznałem się i akceptuje regulamin (potwierdź obowiązkowo)

*  Powyższy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie gospodarstwa agroturystycznego Dworek na Końcu Świata w Kopytkowie i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez złożenie rezerwacji, wpłatę zadatku lub podpisanie karty meldunkowej. Dokonywanie tych czynności przez kierownika grupy jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez niego zapoznania się i akceptacją  regulaminu, zasad pobytu i rezerwacji w gospodarstwie jak również zobowiązaniem się że będą one przestrzegane.

** Rezerwacja  i wynajem sprzętu lub usługi w jakiejkolwiek formie w Firmie  *C-A-R* jest  jednoznaczna  z zapoznaniem się i akceptacją przez kierownika grupy i pozostałych uczestników spływu – usługi  powyższego regulaminu –  warunków umowy. Nie zapoznanie się z podpisywanymi dokumentami przez organizatora spływu – kierownika grupy nie zwalnia te osoby z odpowiedzialności prawnej lub finansowej wynikającej z warunków zawartych w tym regulaminie i podpisywanym dokumencie. 

Brak możliwości komentowania.